Det ska vara roligt att söka arbete!

I drygt två decennier har jag arbetat med matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare och med rekrytering av personal.
Jag har själv upplevt hur det är att vara arbetslös och har erfarenheter från Arbetsförmedlingen, både som anställd och arbetssökande. Jag har mångårig erfarenhet av rekryteringsarbete, som arbetsförmedlare, personalansvarig i mitt företag, som rekryteringskonsult på olika rekryterings- och bemanningsföretag samt som verksamhetsansvarig och kontorschef. Jag har etablerat, utvecklat och haft operativt ansvar för tre bemannings- och rekryteringskontor i Malmö.
Mina kunskaps- och värdegrunder baseras huvudsakligen på en treårig universitetsutbildning från Lunds Universitet till studie- och yrkesvägledare, på kompletterande utbildningar såsom Arbetsförmedlingens egen internutbildning inom karriär- och yrkesvägledning och förmedling av arbete, en högre personalstrategisk diplomutbildning samt en diplomutbildning med inriktning projektledning.
Under en period av mitt liv var jag sjukskriven och diagnostiserad som ”utbränd” på grund av utmattningssyndrom.
I mitt arbetsliv har jag gjort erfarenheter från vitt skilda yrken och branscher, både som anställd och som företagare. 
Samtliga mina arbetslivs- och studieerfarenheter har jag haft nytta av när jag skrev boken; Bli jobbredo på 49 Timmar.